2010-06-15 16:00

To była zwyczajna praca.

To była zwyczajna związkowa praca – tak miniona kadencję związkową podsumowuje Henryk Czerniak, przewodniczący Sekcji Krajowej Rud Cynku i Ołowiu NSZZ Solidarność, który decyzją delegatów WZD SKRCiO również przez kolejne cztery lata będzie sprawował tę funkcję. Jednym z efektów działalności Sekcji jest m.in. alokacja około 60 pracowników z Zakładu Górniczego Trzebionka, w którym zakończona została działalność górnicza, do Zakładów Górniczo-Hutniczych ZGH „Bolesław” w Bukownie. Pozostałym pracownikom z Trzebionki związkowcy z SKRCiO umożliwili uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, organizowanych przez Urząd Pracy w Chrzanowie i za to należą się podziękowania – mówi Henryk Czerniak. Pozytywne efekty przyniosły również organizowane przez Solidarność ubiegłoroczne protesty w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie. Dzięki nim odstąpiono od zamysłu likwidacji zakładu. Przewodniczący wskazuje na ogromną aktywność w SKRCiO związkowców z hut cynku: Tomasza Zaborowskiego, przewodniczącego Solidarności ZGH „Bolesław”, jego zastępcy Zdzisława Czerniaka oraz Jana Jelonka, szefa związku w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Oni są niezwykle zaangażowani w obronę naszej branży. Na takich osobach można polegać, z nimi bardzo wyraźnie widzę przyszłość naszego związku – mówi Henryk Czerniak. Pracownikom branży oraz pracodawcom przewodniczący życzy, aby jakość cynku, produkowanego w dwóch funkcjonujących w Polsce hutach cynku, była najwyższa. Ale nie chcielibyśmy, by te zakłady kiedykolwiek produkowały bezrobotnych – zastrzega Czerniak. Dzięki zaangażowaniu związkowców SKRCiO podtrzymane zostały prace górniczo-hutniczego zespołu trójstronnego ds. branży cynku i ołowiu, debatującego od czterech lat w Ministerstwie Gospodarki na temat prywatyzacji tej branży. Henryk Czerniak podkreśla, że w pomoc dla przedsiębiorstw cynku i ołowiu zaangażowała się odpowiedzialna za górnictwo w resorcie gospodarki minister Joanna Strzelec Łobodzińska, która m.in. zadbała wprowadzenie nowych, korzystnych uregulowań dla zakładów energochłonnych.

—————

Powrót


Kontakty

S.K.R.C. i O.

32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37


tel/fax 32 295 58 08
tel 32 295 50 43© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone - SKRCiO - Piegza Damian 501369357