2011-03-22 14:00

Informacja.

Z inicjatywy Strony Społecznej Zespołu Roboczego ds. Cynku i Ołowiu odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Panem Zdzisławem Gawlikiem dotyczące prywatyzacji Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych , kadry kierowniczej i zarządu.

Najważniejsze pytania to:

- powody radykalnej zmiany podejścia M.S.P. do sposobu sprzedaży ZSGH „Bolesław”

- gwarancje podpisania Pakietu Socjalnego i Inwestycyjnego

- planowany termin sprzedaży ZGH „Bolesław”.

Zdaniem Ministra zmiana decyzji co do sposobu sprzedaży spowodowana jest zawiłą sytuacją związaną z zabezpieczeniem bazy surowcowej po wygaśnięciu kopalni jak również inwestycje niezbędne w części hutniczej, jednakże ostateczna decyzja będzie podjęta dopiero po sporządzeniu analizy prywatyzacyjnej przez doradcę prywatyzacyjnego . Zdaniem Ministra ostateczna decyzja zapodanie nie wcześniej niż w 2012 roku.

Jeżeli chodzi o pakiet socjalny i inwestycyjny jedyną właściwą strona do negocjacji będzie potencjalny nowy właściciel a nie Skarb Państwa w razie braku porozumienia strony społecznej z inwestorem w rozmowach dotyczących pakietu decyzję o sprzedaży podejmie Skarb Państwa.

—————

Powrót


Kontakty

S.K.R.C. i O.

32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37


tel/fax 32 295 58 08
tel 32 295 50 43© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone - SKRCiO - Piegza Damian 501369357